Actualisatie Governancecode Kinderopvang laatste stadium

Net voor de zomervakantie heeft de commissie Governancecode Kinderopvang, die was samengesteld uit leden van de VTOI-NVTK en de bdKO, de actualisatie van de Governancecode Kinderopvang afgerond en aangeboden aan haar opdrachtgevers VTOI-NVTK en bdKO.

De volgende stap is dat de Code wordt vormgegeven en binnenkort gepubliceerd gaat worden.

Op de foto van links naar rechts: Antonet Hoorneman (bestuurslid VTOI-NVTK), Leon Broere (lid commissie), Stefan Peij (voorzitter commissie), Bertus Koot (bestuurslid bdKO), Hanske Plenge (lid commissie).