Adviesregeling arbeidsvoorwaarden en torenhoge inflatie

Het is sommige van onze leden al opgevallen: de indexatie van de in oktober gepubliceerde adviesregeling arbeidsvoorwaarden 2023 is lager dan het inflatiecijfer van het afgelopen jaar en sommige cao-ontwikkelingen.

Hoe zit dat?

De berekening van de indexatie wordt in opdracht van de bdKO door Human Capital (HC) uitgevoerd. Voor de berekening van de indexatie kijkt HC naar een periode van 12 maanden. Voor een groot deel van die 12 maanden was er nog niet zoveel aan de hand, tot de laatste paar maanden. Zo waren er inderdaad een aantal hogere indexaties in cao’s afgesproken, maar het grootste deel van het bedrijfsleven had (nog) niks doorgevoerd. Pas aan het begin van 2023 meet HC wat organisaties uiteindelijk voor indexaties hebben toegepast (anno eind 2022). Natuurlijk zijn er her en der organisaties die tussentijds al iets hebben kunnen verhogen, en er zijn ook een aantal grotere verhogingen via cao’s afgesloten. Die zijn wel meegewogen in deze indexatie, zo is 3,5% op mediaanniveau, hoger dan de gemiddeld 2% van de afgelopen jaren, maar het gros van de organisaties is het nog even aan het aankijken en kunnen misschien helemaal geen hogere indexatie toepassen, al helemaal niet in lijn met de circa 10% van dit moment.

Kortom de indexatie is vooral gebaseerd op de daadwerkelijke loonstijgingen in de markt over de afgelopen 12 maanden, waar op dit moment, met enkele uitzonderingen, dus (nog) geen bijzonder hoge indexaties zijn toegepast.

En nu?

Vind je dat jouw salaris te veel achterblijft bij de huidige inflatiecijfers en CAO-ontwikkelingen? Dan is het misschien interessant om met jouw Raad van Toezicht hierover in gesprek te gaan. Immers,  een stijging van het salaris is afhankelijk van de keuzes die de toezichthouder maakt, eventueel rekening houdend met de eigen organisatieontwikkeling, de algemene economische ontwikkelingen in ons land en/of de indexering in de CAO        Kinderopvang. Daarnaast kan je het gesprek aangaan over de flexibele onderdelen van de adviesregeling arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan de variabele beloning o.b.v. te behalen resultaten, maar ook aan de pensioenregeling, ziektekosten verzekering, reiskostenvergoeding, onkostenvergoeding en vakantie-uren.