Arbeidsmediation

Dhr. Mr. R. Slier

Indien u als directeur/bestuurder te maken heeft, dan wel verwacht te krijgen, met een arbeidsconflict dan kunt u ook kiezen voor mediation. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u en de andere partij worden bijgestaan door een onafhankelijke derde, t.w. de mediator. De mediator zal u begeleiden bij het zoeken naar een passende toekomst gerichte oplossing voor uw situatie.

De bdKO heeft over mediation bij arbeidsconflicten afspraken gemaakt met het juridische adviesbureau van mr. Drs. P.r. Slier. U kunt contact met hem opnemen over de mogelijkheden die mediation biedt, zonder dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Op basis van dit contact kunt u mogelijke vervolgafspraken maken. Voor deze gesprekken geldt voor de leden van de bdKO een gereduceerd uurtarief.

De arbeidsmediation ondersteuning wordt aangeboden door dhr. Mr.drs. P.R. Slier, Juridisch adviesbureau Slier, Boomkwekerij 51, 2635 KC Den Hoorn, tel: 015-2510105.

Tarief € 150,- excl. BTW (voor bdKO-leden).

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Marjan Boonzaaijer (boonzaaijer@bdko.nl  bureau bdKO tel: 079-3638102) of bureau@bdko.nl).