bdKO-lid aan het woord: Dita van Dijk

Wij kunnen natuurlijk zelf vertellen wat een bdKO-lidmaatschap jou als directeur in de kinderopvang oplevert, maar het is nog beter wanneer onze leden dit doen. Het tweede bdKO-lid aan het woord is Dita van Dijk, directeur bestuurder van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude (SKZ). Wij spraken haar over haar ervaring, SKZ, visie en de waarde van de bdKO.

Even voorstellen

Na het vervullen van de functie van filiaalmanager bij Hema, besloot Dita haar commerciële vaardigheden te combineren met een maatschappelijke rol. Ze koos bewust om aan de slag te gaan in de kinderopvang, in lijn met haar overtuiging dat hier sterk wordt bijgedragen aan de ontwikkeling van kinderen. Ze ging aan de slag als manager bij DAK Kindercentra, waarna ze na 8 jaar de overstap maakte naar directeur-bestuurder van Stichting Kinderopvang Zoeterwoude. Hier staat zij inmiddels al 5 jaar aan het roer. In haar functie komt haar commerciële achtergrond goed van pas. De stichting moet natuurlijk rendement maken, al staan het verbeteren van de organisatie en de opvang van de kinderen altijd op één.

SKZ – kent je.

Niet voor niets is ‘kent je’ de slogan van de stichting. SKZ is een echte dorpsorganisatie. Kleinschalig met 70 medewerkers, en daarmee erg betrokken in de drie dorpen waar de kinderopvangorganisatie actief is. Iedereen kent elkaar. Dit geldt voor Dita en haar medewerkers, en voor de PM’ers en de ouders en kinderen. Iedereen moet herkend en erkend worden geeft Dita aan. Lokaal, loyaal en dichtbij zijn de beste woorden om de organisatie te omschrijven, waarbij dit voor de medewerkers betrokken, bevlogen en bekwaam zijn. Om de betrokkenheid in de regio te versterken, sponsort SKZ dan ook regelmatig lokale initiatieven voor de kinderen uit de buurt, denk aan activiteiten bij dorpsfeesten, buitenspeeldagen en Koningsdag. En die persoonlijke aanpak werpt haar vruchten af; de afgelopen vier jaar is de kinderopvangorganisatie onder haar leiding met maar liefst 60% gegroeid en als het aan haar ligt, zet deze groei de komende jaren enkel door. Het doel? De enige én beste kinderopvang blijven in de dorpen waar de locaties zijn gevestigd.

Een netwerk van peers.

Toen Dita het stokje als directeur-bestuurder overnam van haar voorganger, besloot ze ook mee te gaan in het lidmaatschap bij de bdKO. Een bewuste keuze. De positie van manager is namelijk verschillend van die als directeur-bestuurder. Zij is nu degene die de eindbeslissingen moet maken en de verantwoordelijkheid draagt voor de stichting. Dit maakt het in gesprek gaan met personen die dezelfde functie bekleden – ofwel ‘peers’ – extra belangrijk. Hoe pakken anderen vraagstukken op? Dit te weten komen kan zorgen voor nieuwe invalshoeken en een verandering in de aanpak, of juist bevestiging bieden voor de huidige manier van werken. Waar netwerken, kennisdelen en discussiëren met concullega’s op één staat als het gaat om haar bdKO-lidmaatschap, brengt het ook veel informatie met zich mee over actuele en nieuwe onderwerpen die spelen in de branche.

Zo is Dita zeer te spreken over de discussie over de commerciële versus maatschappelijke aspecten van en in de branche, de workshop met betrekking tot de Governance Code waar zij samen met een lid van de raad van toezicht aan deelnam, en de lessons learned over onderhandelen. Toen Dita deelnam aan het evenement rondom dit laatste onderwerp zat zij net in de onderhandeling over een erfpacht overeenkomst – over timing gesproken. Ook uit de bijeenkomst over hoe je als kinderopvangorganisatie invloed kunt hebben op de gemeenteraad, leverde haar nuttig inzichten op. De dag voordat wij haar spraken voor dit artikel, zat Dita namelijk aan tafel met een van de gemeenteraadsleden en heeft ze ook dit in de praktijk kunnen toetsen. Tenslotte vertelt Dita over het voorbeeld dat zij afgelopen jaar een stichting voor vrijwilligers moest opzetten en niet precies wist waar zij moest beginnen. Via het bdKO-netwerk is zij in gesprek gegaan met diverse organisaties die dit onlangs hadden gedaan en kreeg ze de juiste handvatten aangereikt om te starten en de uitvoering in goede banen te leiden.

Natuurlijk is de waarde die je als directeur-bestuurder uit het lidmaatschap haalt afhankelijk van je eigen inzet, geeft Dita aan. Je zult immers zelf contacten moeten leggen en tijd vrij maken voor de bijeenkomsten en workshops. Maar als je dit doet, kom je terecht in toegankelijke beroepsvereniging, bestaande uit een interessant, gemêleerd gezelschap dat een waardevolle toevoeging biedt als directeur-bestuurder en jouw persoonlijke ontwikkeling.