bdKO visie 2024-2027: anders positioneren en organiseren

Hierbij presenteren wij het visiedocument voor de periode 2024-2027 dat we op de komende Algemene Ledenvergadering op 16 november met elkaar willen vaststellen.

Een periode waarin we in het jaar 2025 met trots het 20-jarig bestaan van de bdKO zullen vieren. Sinds het opstellen van het visiedocument 2020-2023 zijn er veel ontwikkelingen geweest met een impact op de sector kinderopvang. Zoals de Corona-pandemie, de oorlog in Oekraïne, de toeslagen-affaire, kabinetswisselingen, de belofte voor ‘gratis kinderopvang’,de personeelstekorten en de spanningen tussen de brancheorganisaties. In deze woelige wereld hebben we opnieuw geconstateerd dat het doel en de missie van de bdKO onverminderd overeind staan.

Johan Vriesema
Ruben van der Made
bdKO bestuur
november 2023