bestuur bdKO

Dit jaar loopt de bestuurstermijn van Ruben van der Made af. Het bestuur van de bdKO is verheugd dat Ruben zich voor een 2e termijn als bestuurslid wilt inzetten voor de bdKO en zal Ruben tijdens de ALV op 17 november 2022 voor een 2e termijn voordragen.

Formeel bieden de statuten de mogelijkheid dat ook andere leden zich beschikbaar kunnen stellen voor de bestuursfuncties, ook als het om een herbenoeming gaat. Tot aanvang van de ledenvergadering is het mogelijk een tegenkandidaat voor de bestuursfunctie van Ruben van der Made te stellen met ondersteuning van tenminste tien stemgerechtigde leden.

 

Profiel voor een algemeen bestuurslid

Een bdKO bestuurslid:

  • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een integere opstelling.
  • heeft een juist gevoel van evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • is bereid zich te (blijven) verdiepen in voor de vereniging bdKO relevante ontwikkelingen.
  • is in voldoende mate beschikbaar voor het invullen van zijn bestuurstaken.
  • is enige jaren werkzaam in de kinderopvangbranche, nu in de functie van directeur/bestuurder.

Leden van het bdKO-bestuur worden geacht in ieder geval aanwezig te zijn tijdens de zes bestuursvergaderingen per jaar, de twee Landelijke bijeenkomsten en in voorkomende gevallen tijdens andere bdKO-activiteiten. Voor de bestuurswerkzaamheden ontvangt het lid een kleine onkostenvergoeding alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn tweemaal aansluitend herbenoembaar.