Boardroom dynamics: het spel van macht en invloed

Welke bestuurder kent het niet, ongemak in de relatie met de raad van toezicht? De
verhouding tussen beide is kwetsbaar. Hoe speel je het spel van macht en invloed in
gezamenlijk vertrouwen? Hoe veilig kan de bestuurder zich voelen aan de tafel van de
raad van toezicht?