Coaching en Interim-Management

Mw. Hilde Vogelzang

In uw werk als directeur/bestuurder zijn de relatie met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en het MT van cruciaal belang om succes te hebben in uw functie en als organisatie. Deze relatie(s) zijn kwetsbaar en kunnen makkelijk ontsporen. Ze vragen veel onderhoud. Ondervindt u knelpunten in deze relatie(s)? Of wilt u eens van gedachten wisselen over of u de goede aanpak heeft? Dan kunt u terecht bij Hilde Vogelzang die met 10 jaar ervaring als directeur/bestuurder in de kinderopvang ruime ervaring heeft opgedaan met deze vraagstukken. Hilde is ook inzetbaar als interim directeur/bestuurder.

Hilde Vogelzang werkte van 2005 tot 2015 als directeur/bestuurder bij Vlietkinderen. Zij heeft ontslag genomen en is voor zichzelf begonnen. De afgelopen 3½ jaar werkte ze in functies als bestuursadviseur a.i., programmamanager en projectleider bij o.a. de gemeente Rotterdam en de arbeidsmarktregio Zuid-Holland Centraal.

Hilde Vogelzang, info@hildevogelzang.nl / www.hildevogelzang.nl / M 06 435 66 157.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de bestuurssecretaris van de bdKO, Marjan Boonzaaijer (boonzaaijer@bdko.nl bureau bdKO tel: 079-3638102).