Governance

mr drs Wendy de Jong

Het vraagstuk governance gaat vooral over mensen en hun functioneren als groep. Verhoging van effectiviteit en verbeterde samenwerking is een doorlopend proces waar altijd winst is te behalen. Hoe kunt u individueel engagement, deskundigheid en competenties omzetten naar een beter functionerend team. Het geheel wordt dan meer dan de som der delen.

Een goede directie, bestuur of RvC/RvT doet meer dan de juiste vragen stellen. Ze heeft impact, zet anderen in hun kracht, heeft visie en reflectief vermogen en durft te acteren als het er op aan komt. Het is onze ambitie is om raden van commissarissen, toezichthouders en bestuurders en directies te ondersteunen om optimaal te functioneren binnen een governance structuur die daartoe uitnodigt.

Wij bieden hiervoor organisaties diverse soorten incompany trainingen en adviesdiensten aan.

Specifiek voor de kinderopvang kan een advies- of opleidingstraject op maat worden ingericht. Want als er iets kenmerkend is voor de kinderopvangsector is het wel de diversiteit aan organisatie- en besturingsvormen.

Wij bieden concreet voor de kinderopvang sector de volgende vier producten aan:

Begeleiding van de zelfevaluatie van de Raad van Toezicht of het Toezichthoudend Bestuur
Dagdeel sessie voor Directeuren / Bestuurders / Toezichthouders over teamvorming, teameffectiviteit, samenwerking tussen bestuur en toezicht en samenwerking met stakeholders
Advies over de inrichting van de top structuur en begeleiding bij fusies en samenwerkingsverbanden
Training in vraagstelling als bestuurder / toezichthouder en effectieve communicatie
Wij gaan bij ons advies uit van de wensen van de klant en stellen de omvang van onze opdracht af of de vraag en het budget van de klant. Voor meer informatie kunt u zich richten tot mr drs. Wendy de Jong, partner/senior adviseur van de GovernanceQ, Villa Amalia, Stationsplein 62, 3743 KM Baarn. Tel: 035-763 49 97 of 06 – 53 769 782.

Voor BdKO-leden hanteert GovernanceQ een gereduceerd tarief.

Voor nadere informatie kunt u ook contact opnemen met Marjan Boonzaaijer (boonzaaijer@bdko.nl bureau bdKO tel: 079-3638102).