Herzien steun bdKO voor manifest

De bdKO is als beroepsorganisatie onafhankelijk. De bdKO neemt geen positie in v.w.b. de standpunten van brancheorganisaties, andere organisaties en/of personen en mengen ons niet in (politieke) discussies. De bdKO concentreert zich op de ondersteuning van de beroepsuitoefening. Als bdKO willen we een platform bieden waar directeuren echt als directeuren met elkaar kunnen zijn. Zonder bepaalde kleur, zonder het innemen van standpunten.

Als echter een standpunt breed door de sector gedragen wordt, zoals bijvoorbeeld door beide brancheorganisaties, BOinK etc., dan is de bdKO wél bereid hieraan steun te verlenen, als steun voor de gehele sector.

Waarschijnlijk heb je het manifest: ‘fix het kinderopvangsysteem’, dat begin deze week gepubliceerd is, gezien. Toen we vorige week hierover benaderd werden om dit manifest te steunen, hadden we het beeld dat het in lijn zou zijn met een eerder manifest dat sector breed gesteund was. En dat dit manifest wederom sector breed gesteund werd. Daarom hebben we onze steun aan dit manifest gegeven. Afgelopen maandag constateerden we echter dat het manifest ‘fix het kinderopvangsysteem’ niet door de gehele sector gesteund wordt.

We betreuren het dat ons logo nu onder een manifest staat dat niet sectorbreed gedragen wordt. Hierbij willen we dan ook aangeven dat we als bdKO geen steun verlenen aan dit manifest.

Met vriendelijke groet,

bestuur bdKO