Inzetten groepshulp i.p.v. 3e babyleidster – oproep op persoonlijke titel-

Vanuit het idee dat baby’s te veel stress op een KDV zouden ervaren, is de maatregel bedacht om de BKR voor baby’s te verlagen van 4 naar 3 baby’s per PM-er.

In de meeste situaties betekent dit dat er op een groep (verticaal of horizontaal) een extra PM-er ingezet moet worden, waardoor er dagelijks 3 PM-ers op de groep aanwezig zijn.De vraag is of dat tot minder stress voor baby’s zal leiden.

Er zijn dan meer beroepskrachten aanwezig en dus meer wisselende gezichten. Ook al is er een aanvullende maatregel dat een baby in de week maar aan twee vaste PM-ers is toegewezen, in de praktijk werkt dat natuurlijk niet zo. Als een PM-er met een van haar vaste kinderen bezig is, zal een collega-PM-er zeker voor haar andere twee kinderen zorgen als dat nodig is. Je laat geen baby, die verschoond moet worden liggen omdat je niet de vaste mentor bent. Dus krijgt die baby per dag met 3 verschillende PM-ers te maken i.p.v. 2.

En die PM-ers hebben allemaal recht op meer dan 5 weken vakantie per jaar en zijn ook wel eens een weekje ziek. Voor drie PM-ers op een groep gaat het dan om zo’n 21 weken vervanging. Dat zal lang niet altijd dezelfde invaller zijn.

Naar mijn idee bereikt de maatregel van een extra beroepskracht op de groep niet het resultaat dat ermee bedoeld is.

Een alternatief voorstel is om niet een 3e PM-er in te zetten, maar om alle huishoudelijke taken weg te halen bij de PM-ers, waardoor die meer tijd en aandacht aan de kinderen uit hun groep kunnen besteden, dus ook aan de baby’s. Het aantal wisselende gezichten blijft zoals het nu is en wordt niet meer.

Onderschat de tijd, die nodig is voor huishoudelijke taken niet. Het gaat om de boodschappen bestellen, in ontvangst nemen en opruimen, het klaar maken van fruithapjes, flesjes en boterhammen (zonder korst voor de baby’s), verschonen van bedjes, draaien van wassen, die weer drogen en in de kast leggen, afwasmachine in- en uitruimen, schoonmaken van speelgoed, meubels en vast nog veel meer.

Het bezwaar tegen de hoge kosten voor een 3e babyleidster zijn steeds dominant in de discussie geweest. Ook een groepshulp kan niet helemaal betaald worden uit de € 0,25, die Asscher daarvoor bedacht heeft. Maar financieel past het wel beter.

Belangrijker is, dat het vanuit het oogpunt van kwaliteit beter past: meer tijd voor de kinderen van de PM-er, meer rust en aandacht voor baby’s, maar ook voor de andere kinderen op een KDV, verlaging werkdruk van de PM-ers, werk voor MBO2-ers en minder kans op openstaande vacatures bij de huidige krappe arbeidsmarkt.

Mijn berekeningen zijn gedaan voor een KDV van 3 groepen (horizontaal en verticaal) en gaat uit van 6 tot 8 uur inzet per dag van een groepshulp.

Natuurlijk vraagt dit idee om verdere uitwerking. Allereerst is er steun nodig om dit voorstel serieus op te pakken. Wie hier aan bij wil dragen of de ontwikkelingen volgen, kan zich bij mij aansluiten door contact te maken via https://www.linkedin.com/in/annelies-zoomers-0697a8101/

Annelies Zoomers, directeur-bestuurder SKOS-Haarlem