Kijk vooruit en benut de kansen!

De wereld om ons heen verandert snel, sneller dan voorheen. Hoe zorg je als directeur/
bestuurder dat je aangesloten blijft op een onbekende toekomst? En vooral: hoe zorg je
ervoor dat normale mensen buitengewone dingen doen om daarmee het verschil te blijven
maken? De bottleneck zit in de menskant.