Masterclass Onderhandelen 19 september 2024

Op verzoek bieden we deze workshop nogmaals aan!

‘Ik vond het een zeer goede Masterclass. Bespreken van de theorie en vervolgens gelijk oefenen sprak mij enorm aan. De manier waarop Maarten ons meenam in de techniek(en) was goed en verhelderend’.

Onderhandelen is een optie als jij iets graag wilt wat de ander heeft of kan bieden, terwijl jij iets terug kan geven waar de ander baat bij heeft. Je hebt elkaar nodig. Vervolgens hebben wij de neiging om, vaak uit angst teveel weg te geven, een positie in te nemen. De ander doet dat vervolgens ook. Daarna begint het proces waarin we elkaar ergens proberen te vinden, waarbij in bepaalde mate “de poot wordt stijf gehouden”. Veelal ervaren wij de ander als star, wat weer reactie oplevert en soms zelfs resulteert in het afbreken van de onderhandeling.

Een alternatieve methode is de win/win of Harvardmethode, een onderhandelingsmethode die is ontwikkeld op de Harvard universiteit. Uitgangspunt is dat je eerst met elkaar onderzoekt welke belangen er over en weer zijn en welke opties, daarmee vergroot je de koek, die daarna nog wel moet worden verdeeld. De methode is goed beschreven in het boekje, Excellent Onderhandelen (Getting to Yes).

Hoe je de methode moet toepassen is waar de Masterclass over gaat, Getting past No.

De Masterclass

De Masterclass wordt verzorgd door Patrick Slob van ADR Instituut en is:

  • gebaseerd op casuïstiek uit de kinderopvang,
  • met beperkt aandacht voor het theoretisch kader,
  • maar vooral gericht op vaardigheden.

Van theorie naar praktijk

• Eigen maken van de Harvard onderhandelingsmethodiek:

De Harvard regels:

• Omgaan met belangentegenstellingen (Harvard versus positioneel);

• Voorbereiding met voorbereidingsvenster;

• Het openen van de onderhandelingen (sfeer);

• Eerste bod;

• Van standpunt naar belang;

• Objectieve Criteria (toepassingsmogelijkheden);

• Bazo (Beste Alternatief Zonder Overeenkomst) versus werken met limieten;

• Fasering van het onderhandelingstraject.

Ervaring en attitude

•Het ervaren van de dilemma’s bij onderhandelen;

•Het ervaren van de mogelijkheden van het genereren van belangen, opties en creativiteit;

•Beheersen van het proces: zicht op omgaan met eigen verantwoordelijkheden (eigen en wederpartij).

Vaardigheden

•Metacommunicatie;

•Sturen en beïnvloeden van de onderhandelingsdynamiek;

•Vragen stellen om van standpunten naar belangen te komen (schiltechniek);

•Toepassen van impasse technieken;

•Aanscherpen LSD-vaardigheden (luisteren, samenvatten en doorvragen);

•Reflecteren (inhoud, emotie, intentie);

•Hanteren van emoties en weerstanden zodat er (weer) ruimte ontstaat om het over de inhoud te kunnen hebben;

•Verwerven van technieken om conflictsituaties beter en in een vroeger stadium te herkennen, te de-escaleren en op te lossen.

De trainer zal jullie intensief begeleiden en veelvuldig van persoonlijke feedback voorzien.

Over Patrick Slob

Patrick is acht jaar als advocaat werkzaam geweest. Zijn praktijk bestond uit het adviseren van en procederen voor zowel particulieren als bedrijven. Patrick hield zich voornamelijk bezig met civielrechtelijke geschillen, met meer dan bijzondere aandacht voor het aansprakelijkheidsrecht en het brede gebied van (internationale) haven en handel.

Vanuit de ambitie om mensen te verbinden en op een bredere manier met conflict bezig te zijn, voltooide Patrick in 2019 de Beroepsopleiding (Legal) Mediator bij het ADR Instituut. Sinds 2020 is Patrick verbonden aan het ADR Instituut en traint hij in conflictvaardigheden en onderhandelen. Ook is hij als vaardighedentrainer betrokken bij de Beroepsopleiding Advocaten. Verder begeleidt Patrick intervisies en is hij actief als buurtbemiddelaar.

Tot slot nog wat soundbites over Patrick: fijne trainer die zich afstemt op de wensen van de groep, uitstekend jurist, beschikt over een nuchtere blik, is gericht op resultaat dat recht doet aan de belangen van alle betrokkenen, soms een tikje eigenwijs, vindt humor belangrijk, is breed geïnteresseerd en treedt de wereld met open vizier tegemoet..

Cursusmateriaal

Ter voorbereiding op de workshop is het prettig als je het boekje Excellent Onderhandelen (Getting to Yes) van R. Fisher en W. Ury hebt lezen. Deze is eenvoudig via verschillende kanalen en in verschillende uitvoeringen te bestellen.

Wanneer

19 september van 9:30-17:00 uur

Waar

We zijn te gast bij SDB-groep, Lorentzlaan 3, 3401 MX IJsselstein

Deelnemen en aanmelden

Deelnamekosten zijn € 249,- incl. BTW per persoon inclusief lunch. Deelnemen? Stuur een mailtje naar bureau@bdko.nl o.v.v. ‘Onderhandelen’ of bel naar 079 363 81 02. Laat dan meteen ook even weten of je dieetwensen hebt!

Annuleren kan uitsluitend schriftelijk tot uiterlijk 3 september 2024. Kosteloos annuleren ná 3 september 2024 is niet mogelijk. Wel is het mogelijk om je na deze datum te laten vervangen door een collega.