Sectorrapport Kinderopvang 2023 online

Vanaf vandaag staat het Sectorrapport Kinderopvang 2023 online. Een rapport met een objectieve en onafhankelijke weergave van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang middels de jaarcijfers 2022.

Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang brengt dit rapport al voor het 19e jaar op rij uit. Er werkt jaarlijks een vaste groep van kinderopvangorganisaties mee, wat bijdraagt aan de transparantie in de sector. Op basis van kindplaatsen is de deelname dit jaar 47% van de sector en daarmee geeft het rapport een goed beeld van de financiële ontwikkeling.

Het Sectorrapport is dit jaar met meer sectordata uitgebreid. Naast de financiële trends wordt ook inzicht gegeven in ontwikkeling van capaciteit, gebruik, tarieven en het aantal medewerkers in de sector. In de bijlagen wordt de spreiding van de financiële kengetallen weergegeven, uitgesplitst naar rechtsvorm en omzetklasse.

Bekijk hier het volledige bericht