Soft controls in de kinderopvang

Sturen met zachte hand.

Soft controls. De term is sterk in opkomst. Wat zijn soft controls eigenlijk? Kun je ze aanwijzen, beïnvloeden of implementeren? Wat heb je er eigenlijk aan? En hoe verhouden ze zich tot de hard controls, de tastbare beheersmaatregelen van een onderneming?
Een bestuurder in de kinderopvang en zijn accountants over de harde en zachte kanten van het ondernemerschap.