Vacatures bdKO bestuur

Wil jij je bestuurlijk inzetten voor de bdKO? Het bdKO bestuur heeft vacatures!

Voorzitter

Dit jaar loopt de bestuurstermijn van bdKO-voorzitter Johan Vriesema af. Johan kan zich na  drie termijnen als bdKO bestuurslid niet meer beschikbaar stellen voor het bdKO-bestuur.

De voorzitter bdKO dient door de ledenvergadering in functie benoemd te worden. Het bestuur van de bdKO is verheugd dat bestuurslid Ruben van der Made zich beschikbaar stelt als voorzitter van de bdKO en het bestuur zal Ruben tijdens de ALV op 16 november 2023 als voorzitter bdKO voordragen.

Formeel bieden de statuten de mogelijkheid dat ook andere leden zich beschikbaar kunnen stellen voor het voorzitterschap. Tot aanvang van de ledenvergadering is het mogelijk een tegenkandidaat voor de functie van voorzitter te stellen met ondersteuning van tenminste tien stemgerechtigde leden.

Penningmeester

Vanwege het vertrek uit de kinderopvangsector van de huidige penningmeester Lisette Smid is de bdKO op zoek naar een penningmeester.

Algemeen lid

Vanwege het aftreden van Johan Vriesema vanwege einde bestuurstermijnen en vanwege het beoogd voorzitterschap van bdKO bestuurslid Ruben van der Made zoekt de bdKO een algemeen bestuurslid.

Profiel voor een algemeen bestuurslid

Een bdKO bestuurslid:

  • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een integere opstelling;
  • heeft een juist gevoel van evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • is bereid zich te (blijven) verdiepen in voor de vereniging bdKO relevante ontwikkelingen;
  • is in voldoende mate beschikbaar voor het invullen van zijn bestuurstaken;
  • is enige jaren werkzaam in de kinderopvangbranche, nu in de functie van directeur/bestuurder.

Aanvullend voor voorzitter

  • heeft overzicht van (ontwikkelingen) in de sector en is in staat deze te vertalen naar relevantie voor de bdKO;
  • functioneert als boegbeeld voor de bdKO, zowel intern als extern;
  • is verbindend.

Aanvullend voor de penningmeester

  • heeft affiniteit met het financieel verkeer en beheer van de organisatie en is in staat om ook vanuit financieel perspectief de vereniging te adviseren.

Overig

Leden van het bdKO-bestuur worden geacht in ieder geval aanwezig te zijn tijdens de zes bestuursvergaderingen per jaar, de twee Landelijke bijeenkomsten en in voorkomende gevallen tijdens andere bdKO-activiteiten. Voor de bestuurswerkzaamheden ontvangt het lid een kleine onkostenvergoeding alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn tweemaal aansluitend herbenoembaar.

Vragen? Reageren?

Heb je vragen? Neem voor aanvullende informatie contact op met Marjan Boonzaaijer, bestuurssecretaris: boonzaaijer@bdko.nl of via 06-51111530. Mocht het wenselijk zijn dan zal zij jou in contact brengen met een bestuurslid van de bdKO.

Belangstelling? Stuur een mail met motivatie naar Marjan Boonzaaijer: boonzaaijer@bdko.nl