Vacature bdKO bestuur

Wil jij je bestuurlijk inzetten voor de bdKO? Het bdKO bestuur heeft een vacature!

Vacature bdKO bestuur

Dit jaar lopen de bestuurstermijnen van zowel Jolanda Rikers en als van Gaby Alberts af. Het bestuur van de bdKO is verheugd dat Gaby zich voor een 2e termijn als bestuurslid wilt inzetten voor de bdKO en zal Gaby tijdens de ALV op 18 november 2021 voor een 2e termijn voordragen. Jolanda Rikers is niet herbenoembaar.

Het bdKO heeft daarom een vacature voor een algemeen bestuurslid.

Algemeen bestuurslid bdKO

Een bdKO bestuurslid:

  • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een integere opstelling.

  • heeft een juist gevoel van evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

  • is bereid zich te (blijven) verdiepen in voor de vereniging bdKO relevante ontwikkelingen.

  • is in voldoende mate beschikbaar voor het invullen van zijn bestuurstaken.

  • is enige jaren werkzaam in de kinderopvangbranche, nu in de functie van directeur/bestuurder.

Het bdKO bestuur kent een portefeuille-verdeling. Voor de vacature zoekt het bdKO-bestuur een kandidaat die zich in het bijzonder wilt richten op ledenwerving en – behoud, dienstverlening en sponsoren.

Het is van belang dat het bdKO bestuur een goede afspiegeling vormt van het ledenbestand. Het kandidaat bestuurslid is daarom bij voorkeur:

  • werkzaam in Groningen, Drenthe, Friesland, Zeeland of Limburg

Leden van het bdKO-bestuur worden geacht in ieder geval aanwezig te zijn tijdens de zes bestuursvergaderingen per jaar, de twee Landelijke bijeenkomsten en in voorkomende gevallen tijdens andere bdKO-activiteiten. Voor de bestuurswerkzaamheden ontvangt het lid een kleine onkostenvergoeding alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn tweemaal aansluitend herbenoembaar.

Belangstelling?

Heb je belangstelling? Mail dan je motivatie en kort CV naar bureau@bdKO.nl

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Ruben van der Made, secretaris bdKO r.vandermade@skdd.nl of 06- 19478629) of Marjan Boonzaaijer, bestuurssecretaris bdKO (boonzaaijer@bdko.nl of 06-51111530)

Tot slot

Formeel bieden de statuten de mogelijkheid dat ook andere leden zich beschikbaar kunnen stellen voor de bestuursfuncties, ook als het om een herbenoeming gaat. Tot aanvang van de ledenvergadering is het mogelijk een tegenkandidaat voor de bestuursfunctie van Gaby Alberts te stellen met ondersteuning van tenminste tien stemgerechtigde leden.