Vacatures bdKO bestuur

Wil je je bestuurlijk inzetten voor de bdKO? Het bdKO bestuur heeft twee vacatures: algemeen bestuurslid en penningmeester.

Profiel bestuurslid

Een bdKO bestuurslid:

  • beschikt over bestuurlijke kwaliteiten en een integere opstelling.

  • heeft een juist gevoel van evenwicht tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.

  • is bereid zich te (blijven) verdiepen in voor de vereniging bdKO relevante ontwikkelingen.

  • is in voldoende mate beschikbaar voor het invullen van zijn bestuurstaken.

  • is enige jaren werkzaam in de kinderopvangbranche, thans in de functie van directeur/bestuurder.

Aanvullend voor penningmeester

  • heeft affiniteit met financiën

  • ziet toe op het opstellen van de begroting en budgetbewaking

  • ziet toe op het correct hanteren van protocol administratieve organisatie

Het is van belang dat het bdKO bestuur een goede afspiegeling vormt van het ledenbestand. Het kandidaat bestuurslid vertegenwoordigt daarom bij voorkeur de Branche Maatschappelijke KInderopvang.

Leden van het bdKO-bestuur worden geacht in ieder geval aanwezig te zijn tijdens de zes bestuursvergaderingen per jaar, de twee Landelijke bijeenkomsten en in voorkomende gevallen tijdens andere bdKO-activiteiten. Voor de bestuurswerkzaamheden ontvangt het lid een kleine onkostenvergoeding alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten.

Bestuursleden worden benoemd voor een periode van 4 jaar en zijn tweemaal aansluitend herbenoembaar.

Belangstelling?

Heb je belangstelling? Mail dan je motivatie en kort CV naar bureau@bdKO.nl

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Johan Vriesema, voorzitter bdKO (j.vriesema@floreokids.nl of 06- 10930042) of Marjan Boonzaaijer, bestuurssecretaris bdKO (boonzaaijer@bdko.nl of 079-3638102)