Wat is Wijsheid?

Samen met HRM-organisatie adviesbureau AVOP biedt de bdKO het programma ‘Wat is Wijsheid’ aan over vanzelfsprekendheden, dilemna’s overtuigingen en twijfels.

Waarom?

Het kan best eenzaam zijn als directeur-bestuurder. Niet alles is immers bespreekbaar met collega’s uit je organisatie. In een gemengde groep met bestuurders en ceo’s uit andere organisaties kan je frank en vrij met elkaar in gesprek gaan over persoonlijke twijfels en dilemna’s.

Hoe?

Elke bijeenkomst staat in het teken van een thema of vraagstuk. Voorafgaand aan deelname aan het programma wordt met elk van de deelnemers besproken welke thema’s voor hem of haar van belang zijn. Steeds wordt door de begeleider van AVOP het thema voorbereid door terzake doende literatuur en inzichten in te brengen, waarna de persoonlijke inzichten, twijfels en dilemna’s ingebracht, onderzocht en besproken worden. Zo zijn de bijeenkomsten méér dan een goed gesprek!

Interesse?

Klik hier voor meer informatie en hoe je contact op kan nemen met AVOP als je interesse hebt.

Deelnamekosten

bdKO leden kunnen met korting aan dit programma deelnemen waardoor de kosten niet €2.775,- maar €1.500,- (excl. BTW) bedragen.