Landelijke Bijeenkomst over Next Level 2.0
Gezamenlijke bijeenkomt bdKO en NVTK over kinderopvang in transitie

De omgeving rond kinderopvang is volop in beweging. Op landelijk niveau spelen discussies over de kwaliteit van kinderopvang en over gewenste veranderingen bij peuterspeelzalen. Op gemeentelijk niveau zoeken kinderopvang, onderwijs en jeugdzorg elkaar steeds meer op. Dit vraagt veel van directeuren, bestuurders en toezichthouders in de kinderopvang. Het thema ‘Next level 2.0: Kinderopvang in transitie’ bleek dan ook een schot in de roos op de zeventiende Landelijke Bijeenkomst van de bdKO en de NVTK op 27 november 2014 in het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. Directeuren en toezichthouders lieten zich inspireren door sprekers en wisselden in workshops van gedachten over vragen als: welke veranderingen zijn voor de kinderopvang relevant en welke visie heb ik als bestuurder en toezichthouder hierop?

Tijdens de bijeenkomst reikte SER-voorzitter Mariëtte Hamer de Managementprijs Kinderopvang 2015 uit aan Pauline Schellart van kinderopvangorganisatie Kober in Breda. Zij werd als voorbeeld genoemd hoe je een organisatie kunt transformeren in roerige tijden.

Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014

Voor de derde keer in de geschiedenis van de bdKO vond een Landelijke Bijeenkomst plaats in het hoofdkantoor van PGGM in Zeist. ‘Wij ontvangen jullie hier graag’, zei directeur Coöperatie en Duurzaamheid Frido Kaanen van PGGM later die dag. Volgens Kaanen staat PGGM voor meer dan alleen pensioenen. ‘Wij blijven een pensioenuitvoerder, maar willen ook andere maatschappelijke activiteiten ontplooien. Wij gaan voor een goede oude dag en dat is meer dan pensioenen.’

Algemene ledenvergadering bdKO en uitreiking Managementprijs Kinderopvang  
Dat de bdKO wil bijdragen aan de transformatie van de sector bleek tijdens de Algemene Ledenvergadering waarmee de dag begon. De studiereis in 2015 over customer excellence, het werkplan, dat dit keer kenbaar werd gemaakt m.b.v. een filmpje, en andere activiteiten die bijdragen aan kennisuitwisseling moeten directeuren helpen hun organisatie te transformeren. ‘Onze ambitie is het realiseren en handhaven van competent, integer, transparant en innovatief management in de kinderopvang’, zei bdKO-voorzitter Anja Hol.

Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Mariëtte Hamer feliciteert Paulien Schellart
Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Derk Loorbach: Kinderopvang in transitie
Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Gijs Beets: Vijftig tinten groen

Na de Algemene Ledenvergadering kreeg Christien van Wijk, voorzitter van de Stichting Managementprijs Kinderopvang, het woord. De uitreiking werd gedaan door SER-voorzitter Mariëtte Hamer. Jarenlang hield ze zich als PvdA-kamerlid met kinderopvang bezig. Ze blikte terug en zei: ‘De kinderopvang heeft een waanzinnige groei doorgemaakt. Goede kinderopvang was nodig om meer vrouwen aan het werk te krijgen. Later kwamen de ontwikkelingskansen van kinderen hoger op de agenda te staan. Ondertussen groeide de informele kinderopvang en nu hebben jullie weer te maken met flinke bezuinigingen. Dit maakt leidinggeven in deze sector lastig. Ik blijf pleiten voor de meervoudige functie van de kinderopvang.’ Ze vervolgde: ‘Bij de SER staat het onderwerp ‘een leven lang leren’ hoog op de agenda. Dat begint al heel jong. Jullie rol is daarbij belangrijk.’
Hierna reikte Hamer de vijftiende Managementprijs Kinderopvang uit aan Pauline Schellart van kinderopvangorganisatie Kober in Breda. Volgens de jury is ze een directeur-bestuurder met passie. ‘Ze zoekt naar meerwaarde voor kinderen, medewerkers en ouders. ‘Ze is de juiste persoon op de juiste plaats.’ Daarnaast werd ze geprezen voor haar inzet voor de sector en de samenwerking die ze zoekt met tal van partijen. ‘Ook in sociale media laat ze veel zien van haar passie.’

Schellart liet, nadat ze dankbaar felicitaties in ontvangst had genomen, direct zien wat de jury hiermee bedoelt. Ze twitterde met de zaal: ‘Tijd om te investeren in de #kinderopvang is goed voor de economie, ouders en kinderen’. Daarnaast riep ze op te stoppen met of-of-denken. ‘Wij zijn er voor de ontwikkeling van kinderen en helpen de arbeidsparticipatie te bevorderen. Daarbij zijn wij partner van ouders, maar werken we ook veel samen met andere partijen.’ Als afsluiting had ze een boodschap aan de politiek. ‘Het wordt hoog tijd voor ander beleid van de overheid. Nederland kan groeien als mensen gaan werken. Hiervoor heb je goede kinderopvang nodig. Nog steeds is 52 procent van de Nederlandse vrouwen niet economisch zelfstandig. Dat moet veranderen. Ons belang is hetzelfde als die van de politiek. Overheid, investeer daarom in de kinderopvang!’

Na het ochtendprogramma bedankte voorzitter Anja Hol de hoofdsponsoren: Meeuwsen Ten Hoopen, Pelosa, HHB, Tevreden.nl en de standhouders VPO, Sentimo, Raet en AON.

Tijdens de lunch en na het plenaire gedeelte wisselden de aanwezige directeuren, bestuurders en toezichthouders ervaringen en kennis uit. Er waren verschillende thematafels over onder andere samenwerking met onderwijs en jeugdzorg, ontwikkelingen in het buitenland, het belang van wendbaarheid, en hoe je grip op de organisatie houdt in tijden van transitie.

Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014
Publiek Landelijke bijeenkomst 27 november 2014