Landelijke Bijeenkomst, verkiezing voorzitter (26 november)

Over enkele dagen ontvangen jullie de officiële uitnodiging voor de Landelijke Bijenkomst, tevens lustrumviering op 26 november a.s.  in Zeist.  Voor het thema “Tien jaar bdKO: over professioneel en persoonlijk leiderschap gesproken” zijn als gastsprekers aanwezig hoogleraar Harry Kunneman (Universiteit v. Humanistiek) en spreker/inspirator Ben Tiggelaar over persoonlijk leiderschap. Klik hier voor meer informatie.

Tijdens de ALV, voorafgaand aan de themabehandeling, wordt de nieuwe bdKO-voorzitter gekozen. Na tien jaar voorzitterschap draagt Anja Hol op die dag het voorzitterschap over. Per email zijn jullie op 26 augustus jl. op de hoogte gebracht van de procedure, het profiel van de voorzitter, de taken en geschatte tijdsbesteding. Klik hier voor meer informatie.