Governance en board room dynamics

Het samenspel tussen bestuur en toezicht – Hans Hoek

Door Marjan Boonzaaijer

Op 22 november aanstaande organiseert de bdKO een masterclass ‘Boardroom Dynamics’, over de rolverdeling en samenwerking tussen directeuren in de kinderopvang en hun Raad van Toezicht. Wij gingen in gesprek met ervaren specialist op dit vlak in de gezondheid- en welzijnssector en docent van deze masterclass voor een sneak-preview. Als interim directeur en later interim […]

Lees meer

Wet Bestuur en Toezicht  (WBTR), wat verandert er nu?

Door Marjan Boonzaaijer

Bestuurders en toezichthouders, bent u al op de hoogte? Per 1 juli 2021 treedt de WBTR in werking. Wat regelt deze wet en wat verandert er voor de bestuurder en toezichthouder? Lopen zij straks persoonlijk meer risico? Moet je zaken aanpassen in jullie statuten of dienen er anderszins wijzigingen doorgevoerd te worden in jullie (governance)-structuur? […]

Lees meer

Boardroom dynamics: het spel van macht en invloed

Door Marjan Boonzaaijer

Welke bestuurder kent het niet, ongemak in de relatie met de raad van toezicht? De verhouding tussen beide is kwetsbaar. Hoe speel je het spel van macht en invloed in gezamenlijk vertrouwen? Hoe veilig kan de bestuurder zich voelen aan de tafel van de raad van toezicht?

Download

Boardroom Dynamics; stevig staan in de bestuurskamer

Door joostradstake

Hoe moet je als bestuurder omgaan met een Raad van Toezicht (RvT) die de vergaderingen niet voorbereidt? En hoe kun je een RvT als klankbord gebruiken in jouw proces om de organisatie te verbeteren, als de leden daar eigenlijk de kennis en ervaring niet voor hebben? Met dit soort vragen werd de workshop Boardroom Dynamics een […]

Lees meer

Regeling Arbeidsvoorwaarden

Door joostradstake

Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur/directies van organisaties voor kinderopvang. De adviesregeling is door de Algemene Ledenvergadering van de bdKO op 19 april 2007 goedgekeurd. De adviesregeling bevat de geadviseerde maximum jaarinkomens per 1 januari 2019. Jaarlijks wordt de adviesregeling door het bestuur van de bdKO aangepast op basis van de ontwikkelingen in wet- en regelgeving […]

Governance Code Kinderopvang

Door joostradstake

Iedereen die werkzaam is in de sector Kinderopvang, bestuurders en interne toezichthouders voorop, werkt vanuit het vertrouwen van belanghebbenden en van de wetgever. Bestuurders en toezichthouders stellen daar een goede kwaliteit en continuïteit tegenover, vanuit een bewustzijn op deugdelijkheid. Een goede governancecode helpt daarbij. Een goede governance loont, omdat het kinderopvangorganisaties (zelf)vertrouwen, stabiliteit en rust […]

Lees meer

Toezicht in semipublieke organisaties…

Door joostradstake

Leren we van de misstanden? Rede, uitgesproken door Prof.dr.ir. Rienk Goodijk. De afgelopen jaren is het vertrouwen in de semipublieke sector (zorg, huisvesting, onderwijs en dergelijke) al dan niet terecht, sterk afgenomen door allerlei misstanden die uitgebreid de pers haalden.  

De balans van vertrouwen en afstand

Door joostradstake

Afstand of vertrouwen. Een dilemma voor zowel raden van toezicht als bestuurders, waarmee ze ieder op hun eigen wijze te maken hebben en soms zelfs kunnen worstelen. De bdKO organiseerde voor haar leden op 12 oktober een rondetafelgesprek over de samenwerking van de directeur of bestuurder met de raad van toezicht. Een impressie van een […]

Hectiek in de bestuurskamer

Door joostradstake

De warrige wereld van bestuurders en toezichthouders Door prof. dr. Jan Moen Dit boek is geschreven op basis van de ruim dertig jaar ervaring die prof. dr. Jan Moen in de gezondheidszorg heeft opgedaan. Eerst als medeoprichter en directeur/docent van iBMG aan de Erasmus Universiteit. Vervolgens heeft hij als hoogleraar/docent/programmaleider en organisatieadviseur veel praktische en […]

Lees meer

Boardroom Dynamics

Door joostradstake

Commissarissen en bestuurders staan volop in de schijnwerpers, maar we weten bijzonder weinig over de onderlinge verhoudingen tussen commissarissen en bestuurders in de top van organisaties. Welke factoren bepalen bijvoorbeeld wie het meest invloedrijk is in de top van een organisatie? Wat bepaalt of een commissaris of een bestuurder instemt met een voorstel ook als […]

Falend toezicht in semipublieke organisaties?

Door joostradstake

Zoeken naar verklaringen Rienk Goodijk Na de affaires met bijvoorbeeld IJsselmeerziekenhuizen, Rochdale en InHolland worden we weer opgeschrikt door misstanden bij Zonnehuizen en Vestia. Wie volgt? Is er iets mis met het intern toezicht in semipublieke organisaties? ‘Falend toezicht in semipublieke organisaties?’ kijkt vooral naar het functioneren van de raad van toezicht c.q. de raad […]

Lees meer