30 03, 2017

Coaching

2023-10-31T09:04:19+01:00

Executive Coaching & Advies

Anneke Bouwmeester

Anneke Bouwmeester werkt onder meer als Executive Coach & Adviseur. Zij heeft een stevige expertise opgebouwd door het volgen van diverse opleidingen, zoals de Postgraduate Opleiding Executive – & Executive Teamcoaching aan de VU Amsterdam. Zij hanteert in haar coachingspraktijk verschillende methodieken, zoals NLP en Transactionele Analyse.

Haar stijl kenmerkt zich door […]

Coaching2023-10-31T09:04:19+01:00
24 01, 2017

Coaching

2023-10-31T09:04:19+01:00

Coaching en Interim-management

Mw. Hilde Vogelzang

In uw werk als directeur/bestuurder zijn de relatie met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en het MT van cruciaal belang om succes te hebben in uw functie en als organisatie. Deze relatie(s) zijn kwetsbaar en kunnen makkelijk ontsporen. Ze vragen veel onderhoud. Ondervindt u knelpunten in deze relatie(s)? Of wilt […]

Coaching2023-10-31T09:04:19+01:00
5 11, 2015

Governance

2023-10-31T09:04:21+01:00

logo-governanceq

mr drs Wendy de Jong

Het vraagstuk governance gaat vooral over mensen en hun functioneren als groep. Verhoging van effectiviteit en verbeterde samenwerking is een doorlopend proces waar altijd winst is te behalen. Hoe kunt u individueel engagement, deskundigheid en competenties omzetten naar een beter functionerend team. […]

Governance2023-10-31T09:04:21+01:00
10 06, 2015

Arbeidsvoorwaarden

2023-10-31T09:04:21+01:00

Wolf Sijpesteijn, HR Consultant

De Adviesregeling Arbeidsvoorwaarden Raden van Bestuur/ Directies van organisaties voor Kinderopvang is in april 2007 goedgekeurd door de leden van de bdKO en eind juli 2007 voor de eerste keer uitgebracht. De regeling is bedoeld als ondersteuning voor van u bij het op objectieve wijze vaststellen van een passend inkomen met de […]

Arbeidsvoorwaarden2023-10-31T09:04:21+01:00
10 06, 2015

Coaching en loopbaanbegeleiding

2023-10-31T09:04:21+01:00

Mevr. drs. Anneke van Til

Ook als directeur/bestuurder kunt u zich in uw werk geconfronteerd voelen met vragen als: “komen mijn ambities overeen met wat ik nu doe”, “zit ik nog op de voor mij passende functie”, “ heb ik plezier in wat ik doe ook voor aankomende tijd”, maar ook met thema’s als: “hoe geef […]

Coaching en loopbaanbegeleiding2023-10-31T09:04:21+01:00
13 05, 2015

Arbeidsmediation

2023-10-31T09:04:21+01:00

Dhr. Mr. R. Slier

Indien u als directeur/bestuurder te maken heeft, dan wel verwacht te krijgen, met een arbeidsconflict dan kunt u ook kiezen voor mediation. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u en de andere partij worden bijgestaan door een onafhankelijke derde, t.w. de mediator. De mediator zal u begeleiden bij het zoeken naar […]

Arbeidsmediation2023-10-31T09:04:21+01:00
13 05, 2015

Arbeidsrecht

2023-10-31T09:04:21+01:00

Mw. mr. Inge Hofstee

U kunt als directeur/bestuurder in de situatie komen dat u een arbeidsconflict verwacht, vragen heeft over uw rechtspositie, problemen rijzen in bijvoorbeeld de samenwerking met de toezichthouders of de ondernemingsraad. Ook andere situaties zijn natuurlijk denkbaar waarbij u met arbeidsrechtelijke gevolgen te maken heeft. Juridisch ondersteuning door een advocaat op […]

Arbeidsrecht2023-10-31T09:04:21+01:00