Advies

Crisismanagement en crisiscommunicatie

Door joostradstake

Inconnect- Communicatiepartners voor strategie, training & advies Inconnect bereidt overheid en bedrijfsleven voor op communicatie over risico’s en tijdens crises. Communicatie met omwonenden, medewerkers, klanten en de maatschappij is tijdens crises een van de meest essentiële instrumenten. Nazorg voor slachtoffers van rampen, uitbrengen van noodverordeningen, elke maatregel communiceert. Hoe realiseert u dat mensen blijven vertrouwen in uw […]

Lees meer

Coaching en loopbaanbegeleiding

Door joostradstake

Mevr. drs. Anneke van Til Ook als directeur/bestuurder kunt u zich in uw werk geconfronteerd voelen met vragen als: “komen mijn ambities overeen met wat ik nu doe”, “zit ik nog op de voor mij passende functie”, “ heb ik plezier in wat ik doe ook voor aankomende tijd”, maar ook met thema’s als: “hoe […]

Lees meer

Arbeidsrechtelijke vragen

Door joostradstake

Mw. mr. Inge Hofstee U kunt als directeur/bestuurder in de situatie komen dat u een arbeidsconflict verwacht, vragen heeft over uw rechtspositie, problemen rijzen in bijvoorbeeld de samenwerking met de toezichthouders of de ondernemingsraad. Ook andere situaties zijn natuurlijk denkbaar waarbij u met arbeidsrechtelijke gevolgen te maken heeft. Juridisch ondersteuning door een advocaat op het […]

Lees meer

Coaching en Interim-Management

Door joostradstake

Mw. Hilde Vogelzang In uw werk als directeur/bestuurder zijn de relatie met de Raad van Toezicht, de Ondernemingsraad en het MT van cruciaal belang om succes te hebben in uw functie en als organisatie. Deze relatie(s) zijn kwetsbaar en kunnen makkelijk ontsporen. Ze vragen veel onderhoud. Ondervindt u knelpunten in deze relatie(s)? Of wilt u […]

Lees meer

Arbeidsmediation

Door joostradstake

Dhr. Mr. R. Slier Indien u als directeur/bestuurder te maken heeft, dan wel verwacht te krijgen, met een arbeidsconflict dan kunt u ook kiezen voor mediation. Mediation is een vorm van conflictoplossing waarbij u en de andere partij worden bijgestaan door een onafhankelijke derde, t.w. de mediator. De mediator zal u begeleiden bij het zoeken […]

Lees meer

Governance

Door joostradstake

mr drs Wendy de Jong Het vraagstuk governance gaat vooral over mensen en hun functioneren als groep. Verhoging van effectiviteit en verbeterde samenwerking is een doorlopend proces waar altijd winst is te behalen. Hoe kunt u individueel engagement, deskundigheid en competenties omzetten naar een beter functionerend team. Het geheel wordt dan meer dan de som […]

Lees meer

Executive Coaching & Advies

Door joostradstake

Anneke Bouwmeester werkt onder meer als Executive Coach & Adviseur. Zij heeft een stevige expertise opgebouwd door het volgen van diverse opleidingen, zoals de Postgraduate Opleiding Executive – & Executive Teamcoaching aan de VU Amsterdam. Zij hanteert in haar coachingspraktijk verschillende methodieken, zoals NLP en Transactionele Analyse. Haar stijl kenmerkt zich door te werken vanuit […]

Lees meer

Bestuursrechtelijke vragen

Door joostradstake

Dhr. Mr. R. Kroese (Pulito Advies) en Dhr. Mr. P. Kuyper (Kuyper Advocaten)

Lees meer