Agenda

Belevingsdag Customer Excellence (26 januari 2017)

Op donderdag 26 januari 2017 organiseert de bdKO in samenwerking met N&WStrategy een belevingsdag customer excellence. Vanaf 10.30 uur zal de hele dag doorgebracht worden in Rotterdam voor een bezoek [...]

Verslag Landelijke bijeenkomst bdKO 17 november 2016

Landelijke Bijeenkomst over slim onderhandelen bij Integraal Kind Centrum De Landelijke Bijeenkomst van de bdKO stond op 17 november 2016 in het teken van onderhandelingen rond een Integraal Kind [...]

Fotoverslag landelijke bijeenkomst bdko 17-november 2016

Verslag landelijke bijeenkomst bdKO - 17 november

Laatste Nieuws

Vacature bestuurssecretaris bdKO

De bdKO, beroepsvereniging directeuren kinderopvang www.bdko.nl, zoekt per 1 februari 2017, dan wel eerder, een nieuwe bestuurssecretaris vanwege het vertrek van de huidige bestuurssecretaris.

Belevingsdag Customer Excellence (januari 2017)

Aan het begin van het volgende jaar zal de bdKO in samenwerking met N&WStrategy een belevingsdag customer excellence organiseren. De [...]

Twee nieuwe leden in bdKO-bestuur

Tijdens de ALV van 12 april jl. zijn Inge Hertsworm (St. KO Vianen) en Bertus Koot (KMN Kind&Co) benoemd. Met [...]

Leden over de bdKO

Leden van de bdKO voor de camera tijdens de Landelijke bijeenkomst van de bdKO op 26 november 2015.